Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Onsdag 28. oktober, 2015

Afholdt kl.13:30 i cafeen over tennishallen, med 46 deltagere.

1. Valg af dirigent.
Bent Petersen blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis og ved fremlagt dagsorden.

2. Valg af stemmetællere.
To mødedeltagere blev valgt.

3. Kontigentforhøjelse på grund af lønnet instruktør. Til 450 eller 500 kr pr. år?
Formanden fremlagde budget med kommentarer.
Herefter blev årlig kontingent kr. 450,- vedtaget for 2016 og frem.
Alle stemte for; d.v.s. ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

4. Udvidelse af bestyrelsen. Vi har brug for de frivillige instruktører til støtte i bestyrelsen.
Det blev påpeget at vedtægterne siger, at bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derfor blev det besluttet ikke at udvide bestyrelsen. Istedet blev der nedsat et hjælpeudvalg med to medlemmer, nemlig:
Instruktørudvalget, bestående af:
Aase Hunding og
Lisbeth Stokholte Jørgensen

Tilsidst, udenfor dagsorden: Ikke alle deltager i gulvøvelserne med instruktøren 11:00 – 11:30. Det blev drøftet hvilke alternative aktiviteter der var mulighed for her. Bold-spil larmer for meget....