Referat af bestyrelsesmøde 10. februar 2016

Tilstede: Erling, Lisbeth, Aase, Marianne, Winnie, Kirsten, Tove, Ida, Bjørn

1. Generalforsamling
Erling vil se nærmere på udvidelse af bestyrelsen, hvem er på valg.
Mht. kasserer: vi mangler én, -man vil forespørge.
Bjørn hjælper med oplæg til Erlings årsberetning.

2. Regnskab
Udkast vedr. 2015 omdelt af Erling. Kontingent+§18, kr. 56.275, balancerede med udgifter, tab ca. 1700 kr. Formue ca 40 Kkr. Leje af hal, 17Kkr, er største post, se nedenfor.
Ida og Bjørn vil undersøge muligheder for tilskud fra hhv Tryg og Danske Spil.

3. Lokale
Huslejen for FSM har været ca. 6Kkr/år, når kommunens tilskud er trukket fra.
Det blev aftalt at undersøge Bybækhallen. Adgang til redskabsrum og kantine. Fremtidige byggeplaner. Erling undersøger.

4. Juleafslutning
Til efteråret oprettes en komite, der planlægger og foretager indkøbene.

5. Aktiviteter.
Erling synes vi lover en masse – holder vi dem ? Brochuren blev gennemset. Man syntes ikke den lovede for meget, dog rettes kontingentet til 450 kr.

6. Hjemmeside
Hjemmesiden for Erlings G/F blev demonstreret. Der var tilslutning til at gå videre den vej og skifte til ”Wordpress”. Bjørn vil gerne have hjælp til det, men går ellers frem skridt for skridt. Winnie overvejer.

7. Eventuelt
Tennis-adgangs-kort udskiftes for øjeblikket. Kirsten må have hjælp til 'Ladywalk'. Vi skal huske at giver instruktør Jette response. Pt. kun 'roser'.

8. Næste møde den 30. marts.
Vi skal hurtigt i gang med planer for sommerturen den 31. august.