Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2016

1. Ordstyrer og referent      blev Erling. Enstemmigt!

1a. Bestyrelsen konstituerede sig med Erling som formand, Klaus som kasserer, Ida, Kirsten og Marianne som menige medlemmer, Lisbeth og Winnie som suppleanter, Jonna og Aase som instruktørstøtter. Bjørn fortsætter som Web Master.

2. Regnskab.    Kassebeholdning 21.3.2016 kr. 43.000.
.
3. Tilskud fra Kommunen.      §18 - Erling, Tryg - Kirsten og Ida og Danske Spil - Ida og Bjørn!

4. Bybækhallerne?         Erling har talt med Aktiv Fritid. Og chancen er 50-50 om det bliver os eller Badminton!

5. Brochuren/Folderen.      Kontingent rettes til 450 kr., men genoptrykkes først når vi ved om vi flytter.

6. Hjemmeside.      Bjørn arbejder på sagen, og vi spørge om Ole Gammelgård vil hjælpe.

7. Sommerturen den 31. august.     Helsingør. Kirsten og Marianne har lavet et forslag som I nu har set. Nærmere følger den 6. april.

8. Eventuelt.             DGI i Nordsjælland inviterer til konference om at få flere ældre til at blive mere aktive. Erling deltager - måske!
                                Mandag den 18.4. ekstraordinært repræsentantskabsmøde i SIS om foreningens nedlæggelse. Erling deltager.
                                Afslutning den 25. maj. Udkast til arrangementet følger den 7. april

9. Næste møde:        Onsdag den 27. april kl. 12.15